skip to content

Досудебное рассмотрение возложат на ФАС

https://news.solidwaste.ru/2022/09/dosudebnoe-rassmotrenie-sporov-v-sfere-kommunalnyh-othodov-vozlozhat-na-fas/

(материал предоставлен информационным партнёром РОСЭКОПРО журналом «ТБО»)